Mgr. Vít Michel

advokát

Jsem samostatným advokátem poskytujícím právní služby klientům ve všech oblastech práva. Zaměřuji se především na občanské a obchodní právo, pracovní právo ale i právo trestní. Ke svým klientům se snažím přistupovat vždy individuálně, neboť lidský přístup je v našem oboru třeba hodnotit kladně. Při své praxi se řídím právním řádem České republiky a stavovskými předpisy. Vzhledem k dnešním možnostem online styku s klienty poskytuji právní služby i mimo město, v němž mám sídlo. 

Pokud máte zájem o sepis smlouvy, konzultaci Vašeho případu, či prosté zastoupení před soudy, neváhejte mne kontaktovat.