Oblasti práva a nejčastější služby

Občanské právo

  • sepis smluv týkajících se nemovitostí - kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy, sepis návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí a v souvislosti s tímto poskytuji možnost advokátní úschovy finančních prostředků,
  • právní zastoupení před soudy všech instancí,
  • právní zastoupení ve všech oblastech občanského práva (vymáhání pohledávek, vymáhání bezdůvodného obohacení, nájemní a podnájemní vztahy, určení vlastnictví, rozvod atd.),
  • zastoupení v exekučních či insolvenčních věcech,
  • sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů (SJM), případně právní zastoupení u soudu v rámci vypořádání SJM,
  • právní zastoupení v řízení o určení otcovství, o zbavení rodičovské zodpovědnosti.

Trestní právo

  • obhajoba v trestních řízeních, týkajících se jakékoliv trestné činnosti, a to jak v přípravném řízení, tak u soudů všech instancí, včetně sepisu dovolání k Nejvyššímu soudu,
  • zastupování poškozeného v rámci trestního řízení, včetně tzv. adhézního řízení.

Další oblasti práva

  • je možné obrátit se na mne i ve výše neuvedených věcech, neboť se jedná pouze o nejčastější příklady. Vaše případy individuálně posoudím a společně dojdeme k nejlepšímu řešení dané problematiky.