Blog

Pod pojmem úvěruschopnost se skrývá možnost získat úvěr či jinou možnost financování. Z pohledu věřitele znamená vyšší míra úvěruschopnosti žadatele nižší riziko nesplacení a dalšího vymáhání pohledávky.

Dnes se nebudu věnovat poměru sledované látky k celkovému množství roztoku nebo soustředění pozornosti. Naopak se zaměřím na koncentraci v procesním právu, tedy nutnosti provést určité procesní úkony v daném časovém úseku, jak uvádí občanský soudní řád (OSŘ).