Ceník služeb

Smluvní odměna vždy zohledňuje složitost případu, jeho časovou náročnost a míru odpovědnosti advokáta.

Ceny advokátních služeb, které poskytuji, jsou stanoveny dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, a dle Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění.

Odměna úkonová

  • Celková odměna je stanovena pevnou sazbou na základě počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny. Cena za 1 úkon vyplývá z advokátního tarifu.

Odměna hodinová 

  • Celková výše odměny je stanovena jako násobek počtu hodin, které advokát strávil nad zpracováním požadavku klienta a hodinové sazby. Cena za 1 hodinu poskytovaných právních služeb začíná na částce 2 000 Kč

Nejčastější příklady

  • Darovací smlouva od 4 000 Kč
  • Kupní smlouva od 5 000 Kč
  • Předžalobní výzva k plnění od 2 000 Kč

Vzhledem ke skutečnosti, že nejsem plátcem DPH, jedná se o ceny konečné.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora; její internetové stránky mají adresu www.cak.cz.